Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng

trị mụntrị mụn trứng cátri mun boctri vet thamtri mun bang toitri mun o nam