Gỗ Gụ mật khổ lớn, khổ vừa

Gỗ Gụ mật được nhập khẩu từ Lào, có đa số chủng loại và đa dạng về kích cỡ

Gỗ gụ Lào đẹp mới về

Gỗ gụ Lào đẹp  mới về về có nhiều kích thước

Gỗ Gụ Lào khổ lớn

Gỗ Gụ Lào khổ lớn

 

trị mụntrị mụn trứng cátri mun boctri vet thamtri mun bang toitri mun o nam