Gỗ Cẩm

Gỗ Cẩm

là một loại gỗ quý, gỗ có màu nâu hồng, có vân đen, cứng, ...

trị mụntrị mụn trứng cátri mun boctri vet thamtri mun bang toitri mun o nam